BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Pasaka suaugusiems apie Adomą ir Ievą

Gyveno Rojuje Adomas ir Ieva kartu vieni du. Viskas būtų buvę gerai, bet Adomas negalėjo niekaip patenkinti Ievos. Keisdavo pozas ir susigalvodavo įvairiausių meilės žaidimų, bet Ievai vis buvo negana. Išsunkdavo Ieva visas paskutines savo vienintelio vyro jėgas ir jausdavosi lyg pradėtas valgyti vaisius, nebaigtas ir numestas šalia šiukšliadėžės. Žodžiu, kankinosi Ieva ir Adomas. Kol vieną kartą Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Intro

Šiame blog’e palikau tik “pačias blogiausias” pasakas, nes ketinu, jei man tai pavyks, pasakas išleisti skaitmeninėje (ir ne tik) formoje. Kai tik viskas bus sutvarkyta, paskelbsiu nuorodas, kur bus galima mano pasakas įsigyti. Palinkėkite man sėkmės :).
O kam mano pasakos atrodo neoriginalios, skaitykite originalias. Arba skaitykite šitą (su juodu humoru).

Rodyk draugams

Pati paprasčiausia pasaulio pasaka

2013-05-23  Žymos: , , , ,

Gyveno Žemėje Adomas ir Ieva. Buvo jie abu labu laimingi, kaip ir kiti Žemės gyventojai. Bet sukūrė Dievas šėtoną. Patį bjauriausią pasaulio gyvį, kuris visus apgaudinėjo, kurstė neapykantą, skleidė blogį. Apgavo jis Adomą su Ieva, juos viskuo apkaltino, ko pasekoje prakeikė juos Dievas. O kadangi jie buvo nekalti, kentėjo visi kiti Žemės gyventojai, dėl pasaulyje įsivyravusios neteisybės, nešdami paskui tą prakeikimo dalią. Taip blogis užvaldė visą pasaulį, o Dievas pasislėpė nuo visų.

Rodyk draugams

Apie paukštį narve

2013-02-20  Žymos: , ,

Vienoje tolimoje karalystėje buvo nepaprasto grožio paukštė. Garsas apie paukštės grožį pasklido po visą pasaulį ir visi karaliai, iš įvairiausių kraštų, atvykdavo pas tolimojo krašto karalių, pamatyti paukštės. Bet, nepaisant paukštės kerinčių sparnų ir spalvų, ji nuvildavo karalius. Nes jos balse buvo liūdesys ir laisvės ilgesys. Karalius paukštę laikė narve ir kruopščiai saugojo, kadangi ji buvo brangiausias karaliaus turtas, pritraukiantis kitų karalysčių dėmesį ir paukštės jam visi baisiai pavydėjo. Karalius matė, kad paukštė nelaiminga narve, prisimindama skrydžio jausmą, bet nenorėjo jos išleisti laisvėn. Kartą, į karalystę, atvyko dailus princas ir suprasdamas paukštės nelaimę narve, nusprendė jai padėti. Slapta, kada karalius nematė, savo tarnams liepė paimti iš karaliaus narvo raktus ir išleido paukštę. Bet per tiek daugybę metų paukštės sparnai buvo nusilpę ir ji greit pavargo skrisdama. Bandė ieškoti jos išvaduotojo dailaus princo. Bet nei jo tarnų, nei princo niekur nerado. Ir nusilpusi nukrito. Princas, jausdamas nelaimę, susirūpino ir vėl įsakė tarnams grįžti ir surasti paukštę, gyvą ar mirusią. Tarnai ilgai ieškojo paukštės, bet niekur nerado. Rado tik jos mėlyną plunksną ir parnešė princui kaip paguodą. Kad mažiau liūdėtų ir pamirštų gražiąją paukštę. Bet princas jautė, kad paukštė gyva. Ir pats išvyko kelionėn jos ieškoti. Pakeliui suvargo ir pražilo. Kada buvo jau be prarandąs viltį ir pasidėjęs plunksną šalia gailėjosi, kad pražudė ir paukštę, ir save, staiga, jo nuriedėjusi skruostu ašara, atgaivino apmirusią paukštę, kuri buvo šalia apmirusi. Ji taip prabuvo toje vietoje, niekieno nepastebėta, daugiau nei keturis metus. Princas labai nustebo ir kartu nudžiugo. Parsivežė paukštę į savo karalystę, kur suteikė jai pakankamai laisvės, ir taip jie abu sau laimingai ir gražiai gyveno. Paukštė toli nenuklysdavo, o princas be reikalo nesiblaškė jos ieškodamas ir buvo ramus. Kadangi mėlynoji paukštė atsigavusi tapo dar gražesnė ir jos balsas suskambo už jūrų marių, princas tapo turtingas nuo aplinkinių karalysčių dovanų ir dėmesio. Visi buvo laimingi ir patenkinti. Svečiai džiaugėsi pamatę tokį nepaprastą grožį ir tarnai džiaugėsi, kad nereikia daugiau vargti.

Povas.

Pabandykite surasti povę.

Rodyk draugams

Pasaka apie Balandžius

2013-02-19  Žymos: , ,

Gyveno viename gyvenamo namo kieme balandžiai. Tiksliau gal karveliai. Nors skirtumo didelio, manau, nėra. Pradėjo jau sukti lizdus, nešiojo šakeles, burkavo ir staiga dingo. Dingimas buvo susijęs su kažkuo ką pakuždėjo jiems sena ragana. Kaip spėjama, kažką apie tai, kad jie valgo tą patį kaip ir vištos. Nes jie juk paukščiai. Kas pamėgo jų rytinius skraidymus po langais ir burkavimus, ėmė ieškoti sunerimusiais žvilgsniais balandžių ir domėtis iš kur jie. Kodėl Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Kaip velnias visus išmokė vadovavimo meno

2013-02-05  Žymos: , , , , , , , ,

Kaip žinia, nuo pasaulio sukūrimo pradžios egzistavo blogis. O tiksliau jei - velnias. Puolęs angelas, kuris turėjo dar nemažą pagalbininkų būrį. Bet tai Biblijinė istorija, ir tegu tai jums papasakoja kunigai. O aš geriau paseksiu pasaką, kaip nuo Žemės sukūrimo pradžios Ieva buvo nekaltai kankinama ir vis daroma atpirkimo ožiu. Ko pasekoje blogis užvaldė visą pasaulį ir tapo neįveikiamas. Nes Ievos niekas negynė. O jei ir gynė kas, tai visiems blogai baigdavosi. Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Pasaka apie Ievą

2013-02-04  Žymos: , , , ,

Ši pasaka yra svarbiausia pasaka iš visų, kur yra minima Ieva. Joje atskleista visa esmė, kodėl Ieva yra baisiausiai nemėgiama velnio ir neginama dievo. Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Pasaka apie avį, kurią skriaudė

2013-02-04  Žymos: , , ,

Gyveno gyvulių ūkyje gyvulėliai. Mieliausios iš visų buvo avys. Tik jas skriaudė kiaulės. Ypač vieną iš jų. Pačią balčiausią. Įsiknisę šnipus į savo mėšlą vis kriuksėjo ir kriuksėjo, kad avys tokios anokios. Kartą vienai avei, viskas taip pabodo, kad ji įsivaizduodama, kad turi ragus, užpuolė įmitusias kriukses ir išgąsdino jas visai ne juokais. Daugiau jos nebekriuksėjo ir neskleidė savo paskalų kitiems.

Rodyk draugams

Pasaka vaikams apie Hitlerį

Gyveno toks žmogus vardu Hitleris. Valstybėje pavadinimu Vokietija. Kadangi niekas gerai nesuprato, kodėl jis žudė žydus ir kaip jis sugebėjo vadovauti, žudydamas, jam Dievas davė žmoną iš genocido “muziejaus” - iš genocido aukų lavonų krūvos. Reinkarnavo jį kitu pavidalu ir prisakė su ta gyva lavoniena gyventi, kad visi suprastų, kas buvo blogo su žydais ir kitais, panašiais. Bet niekas taip ir nesuprato… Nes reinkarnavęsis Hitleris buvo neūžauga, ir negalėjo žudyti tos senos bobos, kuri jam kasdien ėdė nervus. Tik visaip žemino ją, nes ji neturėjo nei savigarbos, nei padorumo ir buvo ryškiai “kvankšt”. Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Mėnulio rūmai ir jo arbata

2013-01-13  Žymos: , , ,

Buvo tokie Mėnulio rūmai. Juose virė gyvenimas. Jauni ir labai gražūs žmonės, linksminosi, dirbo, kepė duoną, virė žalią arbatą ir nesirūpino niekuo. Neturėjo vargo, kitaip sakant, mėnulio rūmuose. Gyvenimas ten visiems buvo idealus ir niekas nesiskųsdavo. Vakarais eidavo pagarbinti mėnulio ir padėkoti jam už visą suteiktą džiaugsmą, pinigus ir asmeninio gyvenimo laimę. Rinkdavosi visi grupėmis, kad būtų linksmiau ir drąsiau. Giedodavo giesmes, panašias į pagonių, ir šokdavo šokius panašius į liaudiškus. Turėjo karūnas tam tikri asmenys tuose rūmuose. Juos tituluodavo už ypatingiausius darbus. T.y. kada labiausiai pasitarnaudavo mėnuliui ir jo įvestai tvarkai. Skaityti toliau »

Rodyk draugams


     


    >----------------------------<


    META